Phytagel 100% (Gellan Gum, Cas 71010-52-1)

Code: J0005
Cas 71010-52-1
Assay 100%
Bảo quản nhiệt độ phòng
Hãng BOSF TQ