Máy Chưng Cất Đạm K350 Buchi

Model K350, code là 43500
Power: 230V – 50/60 Hz
Điện năng tiêu thụ: 2200W
Trọng lượng: 16.5 kg (K350)
Size: 360 x 660 x 400 mm (L x H x D)
Hiệu suất thu hồi: ³99.5%
Độ lắp lại: ³0.1%
Giới hạn xác định: ≥0.1 mg Nitrogen.
Thời gian chưng cất: 2- 5 phút/ mẫu.
Hãng Buchi Thụy Sĩ