Kính bảo hộ lao động(goggle)

Kính bằng nhựa
Xuất xứ: VN
99.9% UV protection