Hóa Chất Polymer Cation Và Polymer Anion

  • Tên Hàng Hóa: Polymer AnionPolymer Cation
  • Công thức: (C3H5ON)n
  • Xuất xứ : Anh
  • Đóng gói: 25 kg/bao nhựa.
  • Polymer CationPolymer Anion là chất hổ trợ đông tụ dùng trong xử lý bùn, nước thải, ngành thủ công mỹ nghệ, ngành giấy, thức ăn gia súc,v.v…