Hóa Chất D2EHPA

CTHH : (C8H17O)2PO2H
Xuất xứ : Đức
Đóng gói : 180kg/thùng
Công dụng : Dùng để triết tách đất hiếm

Di- (2-ethylhexyl) axit photphoric là một hợp chất phospho hữu cơ có công thức (C₈H₁₇O) PO₂H. Chất lỏng màu vàng là một diester của axit photphoric và 2-ethylhexanol. Nó được sử dụng trong chiết xuất dung môi của urani, cũng như các kim loại đất hiếm. CTHH: (C8H17O)2PO2H Xuất xứ: Đức Đóng gói: 180kg/thùng Công dụng: Dùng để triết tách đất hiếm