GA3 ≥98% (BOSF, Cas 77-06-5)

Code: C0200
Cas 77-06-5
Tên khác: Gibberellin A3;Gibberellic acid
MW C19H22O6=346.37
Assay >95%
Hãng BOSF TQ