Dung Môi Methyl Ethyl Ketone – CH3C(O)CH2CH3 (MEK)

 • Tên sản phẩm: Methyl Ethyl Ketone 
 • Tên Gọi Khác: MEK
 • Quy cách: 165kg/phuy
 • Xuất xứ: Trung Quốc/ Đài Loan
 • Trạng thái vật lý: Chất lỏng ở nhiệt độ phòng
 • Ngoại hình: Không màu
 • Mùi: Hắc, ngọt, giống như acetone
 • Điểm sôi: 79,64 °C (175,35 °F)
 • Điểm nóng chảy: -89,3 °C (-128,7 °F)
 • Mật độ: 805 kg/m³ (0,47 lb/in³)
 • Độ hòa tan: Hơi tan một phần trong nước, hòa tan trong hầu hết các dung môi hữu cơ
 • Khả cháy: Dễ cháy cao