Diethanolamine (AR, Xilong, Cas 111-42-2)

Cas 111-42-2
Quy cách: 500ml
MW C4H11NO2 = 105.14
Dạng tinh thể hình lăng trụ không màu hoặc chất lỏng nhớt màu vàng
Hãng Xilong TQ