Đĩa petri thủy tinh (nhiều size)

Chất liệu thủy tinh
Chịu nhiệt tốt