Chai nhựa miệng rộng PP 250ml

Chai nhựa miệng rộng PP 250ml