Chai nhựa miệng rộng NÂU PP 250ml

Chai nhựa miệng rộng NÂU PP 250ml