Cellulase ≥99% (Cas 9012-54-8)

Code: O0101
Cas 9012-54-8
Assay ≥99%
Nguồn từ nấm Trichoderma viride
Lưu trữ: 2-8oC
Hãng BOSF TQ