Bộ Hút Và Trung Hòa Khí Độc Buchi (Scrubber K-415)

Bộ hút và trung hòa khí độc Buchi – Scubber K-415