Bộ đệm pH sử dụng một lần pH 7.00 SINGLET™ – 2770120 – Hach