Bộ bình cho thiết bị chiết nhanh 053208 (Buchi)

(SET Buchi glass P-6 6 pcs)