Bể Điều Nhiệt 22L (WNB 22L0, Nắp Bằng)

Bể Điều Nhiệt 22L (WNB 22L0, Nắp Bằng)