Bàn Thí Nghiệm Đơn Có Ngăn Kéo Mặt Bàn Chuyên Dụng Kháng Hóa Chất

Đơn Vị Sản Xuất: Công Ty Himitech

MODEL: GTV- 1203