1-Pentanol (AR, Xilong, Cas 71-41-0)

Cas 71-41-0
Quy cách: 500ml
MW C5H12O = 88.15
Dạng lỏng không màu
Hãng Xilong TQ