Thuốc tím – KMnO4 (Potassium Permanganate) – Ấn Độ – Trung Quốc

Quy cách : 50kg/thùng

Xuất xứ : Trung Quốc, Ấn Độ