Set frits D12.7 25pcs. (049568, Buchi)

Code: 049568
Hãng Buchi Thụy Sĩ