Potassium Bromide (Ar, Xilong, cas 7758-02-3)

Cas 7758-02-3
MW KBr= 119.00
Quy cách: 500G
Dạng bột màu trắng
Hãng Xilong TQ