Phểu nhựa PP (nhiều size)

Chất liệu nhựa PP
Hãng Tarson Ấn độ