Ống mao quản dài 75mm(Marienfeld Đức)

Dài 75mm
Hộp 100 ống
Hãng Marienfeld Đức