NaHCO3 – Sodium Bicarbonat

Tên sản phẩm: Natri Bicacbonat
Tên tiếng Anh : Sodium Bicarbonate

  • Công thức hóa học: NaHCO3
  • Tên gọi khác: Bột nổi, Bột nở, Nahcolit, Natri hiđrocacbonat, bicarbonate of soda, soda bicarbonate
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Quy cách: 25kg/bao