Methanol 99.5% (CH3OH, AR, Xilong, Cas 67-56-1)

Quy cách: 500ml
MW: 32.04
Cas: 67-56-1
Dạng lỏng, không màu, dễ cháy
Xuất xứ: Xilong Trung Quốc