Máy đo pH nhiệt độ để bàn điện tử hiển thị số

Model LAB 845 (Order no. 285206810)
Hãng sản xuất: SI ANALYTICS – Đức
(Sản xuất tại Đức)
Thông số kỹ thuật của máy:
– Khoảng đo pH: 0 … 14pH. Độ phân giải: 0.01pH. Độ
chính xác: ±0.01
– Khoảng đo mV: -1999 … 1999 mV. Độ phân giải: 1mV.
Độ chính xác: ±0.3 mV
– Khoảng đo ISE: 0 … 30,000 ppm
– Khoảng đo nhiệt độ: -10 … 1000C. Độ phân giải: 0.10C.
Độ chính xác: ±0.10C (0 … 1000C)
– Bù trừ nhiệt độ tự động với sensor nhiệt độ loại PT1000
hoặc nhiệt độ cố định