MÁY CHUẨN ĐỘ KARL FISCHER XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NƯỚC VỚI BURETTE 05 ML

Model TitroLine® 7500KF (Order no. 285220810)
Hãng sản xuất: SI ANALYTICS – Đức
(Sản xuất tại Đức)
Đặc tính kỹ thuật của máy:
– Thích hợp trong các ngành dược phẩm, hoá chất, thực phẩm, dầu khí…
– Có 8 phương pháp với nhiều ứng dụng khách nhau: Xác định độ chuẩn, giá trị trắng, chuẩn nước, chuẩn dung dịch chuẩn, chọn thuốc thử 1 thành phần hay 2 thành phần… Các phương pháp trên có thể thay đổi thông số theo yêu cầu.
– Tự động chọn lựa công thức tính toán. Có 3 công thức được sử dụng để tính toán kết quả chuẩn độ Karl Fischer: số ml tiêu thụ, nồng độ và độ chuẩn. Khi chọn phương pháp, công thức đúng sẽ được chọn tự động và ấn định lại với giá trị tương ứng.
– Lưu được 50 phương pháp cho người sử dụng
– Khoảng xác định hàm lượng nước: 10ppm – 100%