Màu thực phẩm Sunset Yellow (Màu Cam)

Tên hàng hóa: Sunset Yellow (Màu Cam)
Phụ gia tạo màu thực phẩm
Xuất xứ: Ấn Độ
Định lượng: 25 kg/thùng