Màu thực phẩm Ponceau 4R (đỏ đậm)

Phụ gia tạo màu thực phẩm
Xuất xứ: Ấn Độ
Định lượng: 25 kg/thùng