Màu ALLURA RED (đỏ hồng)

Tên hàng hóa: Màu ALLURA RED (đỏ hồng)
Phụ gia tạo màu thực phẩm
Xuất xứ : Ấn Độ
Định lượng : 25 kg/thùng