Malachite Green (CP, Xilong, Cas 569-64-2)

Cas 569-64-2
Quy cách 25G
MW C23H25CIN2= 364.92
Dạng tinh thể màu xanh có ánh kim loại
Hãng Xilong Trung Quốc