Lưỡi dao nuôi cấy mô số 11

Lưỡi dao nuôi cấy mô số 11