Hóa Chất Potassium Permanganate – KMnO4 (Thuốc Tím)

  • Tên Hàng Hóa: Potassium Permanganate
  • Tên gọi khác: Thuốc Tím
  • Tên Công thức: KMnO4
  • Quy cách : 50kg/thùng
  • Xuất xứ : Trung Quốc, Ấn Độ
  • Ngoại Quan: Dạng hạt tinh thể màu đen, không mùi, tan hoàn toàn trong nước, khi hòa tan loãng trong nước sẽ có màu Tím.