H3BO3 – ACID BORIC 99%- BORIC MỸ

– Qui cách: 25kg/bao
– Xuất xứ: Mỹ