Đường Dextrose Monohydrate – Glucose

  • Quy cách: 25 kg/bao
  • Xuất xứ: TQ – Pháp-Ý