DIATOMITE BỘT TRỢ LỌC THỰC PHẨM

  • Quy cách: 22,7 kg/bao
  • Xuất xứ: Mỹ