Đĩa nuôi cấy tế bào 12 giếng, 48 giếng, 96 giếng (đĩa + nắp, Biologix)

12 giếng, code: 07-6012
48 giếng, Code: 07-60-48
96 giếng, Code: 07-6096
Bao gồm đĩa và nắp
Thùng có 50 cái
Non-pyrogenic, non-cytotoxic
Tiệt trùng
Hãng Biologix Europe GmbH