Chất TANFLOC SG / SH

Quy cách: 25 kg/bao
Xuất xứ: Tanac – Brazil
Tiêu chuẩn: Industrial grade
Ứng dụng: Xử lý nước thải