Cân Phân Tích Ohaus Mỹ PX223/E, 220g x 0.001g

Cân Phân Tích Ohaus Mỹ PX223/E, 220g x 0.001g