Bình tam giác miệng hẹp 250ml (Pyrex)

Chất liệu thủy tinh
Thể tích chứa: 250ml
Chịu nhiệt tốt
Hãng Pyrex mỹ