ACID MALIC

. Tên hàng: Acid Malic
. Tên gọi khác: Malic
. Quy cách: Nhật.
. Công thức: C4H6O5
. Hàm lượng: 
. Xuất xứ: Nhật
. Ngoại quan: dang hạt hoặc bột, màu trắng.