Chai nhựa miệng rộng PP 30ml

Chai nhựa miệng rộng PP 30ml